Teams

Ik geloof dat een lerende organisatiecultuur de randvoorwaarde vormt voor het bereiken van resultaten die het verschil maken. Met betrekking tot het onderwijs gaat het dan om onderwijs dat aansluit op de telkens veranderende uitdagingen van de 21e eeuw. In de zorg zijn het met name maatschappelijke en politieke ontwikkelingen (mensen worden ouder, nadruk op meer eigenregie van de cliënt) en snelle technologische veranderingen (robotisering) die ervoor zorgen dat de rol van zorgverleners verandert waardoor er andere eisen aan hen worden gesteld.

Lerend vermogen in teams

Het  versterken en benutten van het lerend vermogen in teams is in beide gevallen dan ook hard nodig: niet alleen om bij de tijd te blijven (effectief), maar vooral ook om op de nieuwe tijd te kunnen anticiperen (pro-actief).

Daarom faciliteer ik, veelal in samenwerking met partners, (teams in) scholen en zorg in hun ontwikkeling als lerende organisatie.

Concreet kun je daarbij denken aan diensten voor:

  • Startende teams.
  • Bestaande teams die graag een sprong vooruit willen maken.
  • Teams die anders willen om gaan met vernieuwingen, een cultuuromslag willen maken en/of die plezieriger willen samenwerken.
  • School- en teamleiders
  • Medewerkers die individuele coaching en begeleiding behoeven.

teamtraining Bureau Wisselwerking