Waarom en hoe?

Waarom?

  • Leiderschapscoaching: mijn opdrachtgevers geven vaak aan dat ze handvatten zoeken om (nog sterker) als authentiek leider te kunnen handelen. Ze zoeken naar een balans tussen autonomie en het belang van de groep, tussen sturing geven aan en durven/mogen loslaten.  Ik vind het een mooie uitdaging om hen zodanig te coachen dat ze aan het eind van het coachtraject die balans hebben gevonden. Ik draag ertoe bij dat zij meer plezier uit hun werk en leven halen: omdat ze handelen als leider over hun eigen leven, en als (dienende) leiders die de (innerlijke) strijd tussen eigen behoeften en groepsbelang hebben kunnen loslaten.

Het gaat me zowel om de leidinggevende zelf, maar ook om de belangen van de klanten, de eigen organisatie en van de mensen waaraan deze leiding geeft. Zo hebben bijvoorbeeld medewerkers recht op een krachtig en authentiek leider: ik help individuele (team)leiders om hun rol als als gekend leider waar te maken. Vanuit echtheid.

  • Teamcoaching: Omdat ik vind dat de teamleden (gedeeld) eigenaar zijn en dus gezamenlijk verantwoordelijk zijn om de gestelde teamdoelen te behalen.  Het (willen, kunnen en mogen nemen) van verantwoordelijkheid is een randvoorwaarde voor persoonlijke en gezamenlijke groei van de teamleden. Wanneer dit samen gaat met lol, is de kans het grootst dat leerlingen, ouders, cliënten en overige belanghebbenden tevreden zijn met de resultaten van het team omdat ze de best mogelijke oplossing krijgen voor hun behoeften en vraag.
  • Loopbaancoaching: Omdat ik weet dat medewerkers af en toe behoefte hebben om even pas op de plaats te maken. Zodat ze (opnieuw) kunnen focussen op dat wat er voor hen toe doet. En vervolgens gesterkt weer verder te gaan. Wat goed is voor de medewerker is ook goed voor de organisatie waarin ze werken. Duidelijkheid, focus, rust dragen bij aan het belang van alle betrokkenen.

Hoe:

  • Ik werk analytisch en gedragsgericht, methodisch én speels
  • Ik maak eclectisch gebruik van technieken die bij jou en je vra(a)g(en) passen. Ik gebruik mijn kennis van en baseer me op technieken uit de wereld van het theater, Transactionele Analyse, Appreciative Inquiry, Storytelling, mediation en loopbaanbegeleiding. Én put uit een reservoir van meer dan 25 jaar hands-on ervaring als coach en trainer.
  • De collega’s waarmee ik bij teamcoaching samenwerk zijn ervaren rotten in het vak: ze zijn betrokken, competent en prettig in de omgang. Dus samen zijn we van meerwaarde voor jouw organisatie.